วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-52-011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 601-63-034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง