วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลื่ยม พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว จำนวน 20 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กข 9671 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 6463 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำทิ้งโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในเขตพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ SmartTV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และโทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ SmartTV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง