องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]13
2 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]12
3 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]25
4 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]64
5 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]65
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]37
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ส.ค. 2566 ]43
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.55004 สายบ้านโนนนาดี (ตำบลป่าไม้งาม)-บ้านหัวนา(ตำบลหัวนา) หมู่ที่ 5 บ้านโนนนาดี ตำบลป่าไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2566 ]72
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.๕-บ้านป่าไม้งาม ม.๒-บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กส์ (e-bidding) [ 22 ส.ค. 2565 ]113
10 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.๕-บ้านป่าไม้งาม ม.๒-บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2565 ]105
11 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.๕-บ้านป่าไม้งาม ม.๒-บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กส์ (e-bi [ 15 ส.ค. 2565 ]105
12 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]129
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]200
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบบเตอรี่)รถดับเพลิง [ 7 เม.ย. 2565 ]145
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ ม.10 [ 25 มี.ค. 2565 ]153
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม ม.2 [ 25 มี.ค. 2565 ]135
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง ม.8 [ 23 มี.ค. 2565 ]133
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ ม.9 [ 23 มี.ค. 2565 ]125
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ ม.11 [ 23 มี.ค. 2565 ]188
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ม.1 [ 17 มี.ค. 2565 ]121
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9