องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) [ 4 ต.ค. 2564 ]146
2 แผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]82
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]188
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]235
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]254
6 ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม [ 14 มิ.ย. 2562 ]233
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]185
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]225
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]194
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2559 ]255