องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :