องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว :