องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดย นายแสง ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ดำเนินการจัดทำหน้ากากาอนามัยให้แก่ประชาชน และลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม จำนวน  13 หมู่บ้าน ตามโโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23