องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]4
2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]6
3 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 เม.ย. 2565 ]39
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 29 เม.ย. 2565 ]36
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2565 ]32
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 29 เม.ย. 2565 ]29
7 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]29
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 29 เม.ย. 2565 ]27
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]34
10 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]24
11 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]59
12 ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]58
13 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]43
14 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]101
15 มาตรการประหยัดน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]2
16 นโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 20 ม.ค. 2565 ]24
17 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 9 พ.ย. 2564 ]2
18 ขั้นตอนการยื่นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 ต.ค. 2564 ]26
19 ฐานข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน [ 10 ต.ค. 2564 ]4
20 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา [ 7 ต.ค. 2564 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6