องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร สายไปท่าลานหญ้า บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12


มีปริมาณงาน :

วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน (พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมสองข้าง) (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-02