องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]19
2 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 [ 30 ธ.ค. 2564 ]21
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]22
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]22
5 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 [ 30 ก.ย. 2564 ]22
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]21
7 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]19