องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำห้วยโจด(ตอนบน)บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๒ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำห้วยโจด(ตอนบน)บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๒ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :