องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยยางดำ(ตอนบน)บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๔ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยยางดำ(ตอนบน)บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๔ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :