องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+800 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+800 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :