องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 10 ก.ย. 2563 ]228
22 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]174
23 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครู ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ย. 2563 ]176
24 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง [ 19 ส.ค. 2563 ]185
25 ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำห้วยโจด(ตอนบน)บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๒ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]122
26 ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยยางดำ(ตอนบน)บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๔ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]118
27 ลประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยเหี้ยเฒ่า บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม.อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]113
28 ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยกุด(ตอนบน)บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]118
29 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครูศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 [ 31 ก.ค. 2563 ]164
30 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 31 ก.ค. 2563 ]128
31 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]116
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63) [ 17 ก.ค. 2563 ]172
33 ประกาศราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบแรงดันน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]166
34 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเบ็ญตอนล่าง บ้านโคกกลาง/ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔,๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]176
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]162
36 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศพด. บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ [ 1 ก.ค. 2563 ]175
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.63-มี.ค.63) [ 14 เม.ย. 2563 ]110
38 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ลาด ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]113
39 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.โคกน้ำเกลี้ยง ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]149
40 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านกลางเหนือ ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]147
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9