องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยกุด(ตอนบน)บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]61
22 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครูศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 [ 31 ก.ค. 2563 ]64
23 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 31 ก.ค. 2563 ]62
24 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]61
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63) [ 17 ก.ค. 2563 ]69
26 ประกาศราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบแรงดันน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]65
27 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเบ็ญตอนล่าง บ้านโคกกลาง/ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔,๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]69
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]65
29 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศพด. บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ [ 1 ก.ค. 2563 ]61
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.63-มี.ค.63) [ 14 เม.ย. 2563 ]53
31 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ลาด ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]53
32 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.โคกน้ำเกลี้ยง ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]55
33 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านกลางเหนือ ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]55
34 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.โนนนาดี ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]54
35 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ [ 1 เม.ย. 2563 ]54
36 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]56
37 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ ๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]55
38 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้งามหมู่ที่ ๒ [ 1 เม.ย. 2563 ]53
39 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางดำ(ตอนบน) บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ [ 1 เม.ย. 2563 ]54
40 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นคสล.ภายในศพด.บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ [ 1 เม.ย. 2563 ]55
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9