องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๔ ซม.ภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ ๑๐ [ 1 เม.ย. 2563 ]56
42 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ [ 1 เม.ย. 2563 ]54
43 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู๋บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ๑๒ [ 1 เม.ย. 2563 ]54
44 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน,ตู้,เก้าอี้ จำนวน ๖ รายการสำนักปลัด) [ 23 มี.ค. 2563 ]53
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ ม.๙ จำนวน ๘ จุด(รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มี.ค. 2563 ]55
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม ม.๒ สายสามแยก-หนองโสน(รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]55
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตโดยวิธีParement in-Recycling สายบ้านโคกกลาง ม.๔ ,บ้านใหม่โพธิ์ทอง ม.๑๒-บ้านบุ่งบก ม.๗ ฯ(รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 มี.ค. 2563 ]55
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี ม.๕ สายบ้านโนนนาดี-สี่แยกบ้านดินทรายอ่อนฯ (รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]61
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกป่ากุง ม.๖ สายบ้านโคกป่ากุง-บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนาฯ(รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]61
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง ม.๘ จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]62
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ 13 จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]56
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม. จำนวน 3 จุด บ้านบุ่งบก หมู่ 7(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]57
53 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ ๘ จำนวน ๒ จุด [ 11 ก.พ. 2563 ]56
54 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ ๘ จำนวน ๒ จุด [ 11 ก.พ. 2563 ]56
55 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ๙ จำนวน ๘ จุด [ 11 ก.พ. 2563 ]57
56 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ๙ จำนวน ๘ จุด [ 11 ก.พ. 2563 ]59
57 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ ๕ สายบ้านโนนนาดี-สี่แยกดินทรายอ่อน [ 11 ก.พ. 2563 ]55
58 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ ๕ สายบ้านโนนนาดี-สี่แยกดินทรายอ่อน [ 11 ก.พ. 2563 ]57
59 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ ๒ สายสามแยก-หนองโสน [ 11 ก.พ. 2563 ]59
60 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมุ่ ๒ สายสามแยก-หนองโสน [ 11 ก.พ. 2563 ]55
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9