องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธีPavement In-Recycling สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๔,บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ๑๒-บ้านบุ่งบก หมู่ ๗ [ 11 ก.พ. 2563 ]55
62 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก โดยวิธีPavement In-Recycling สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๔,บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ๑๒-บ้านบุ่งบก หมู่ ๗ [ 11 ก.พ. 2563 ]58
63 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ ๖ สายบ้านโคกป่ากุง-บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา [ 11 ก.พ. 2563 ]55
64 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ ๖ สายบ้านโคกป่ากุง-บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา [ 11 ก.พ. 2563 ]61
65 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา๔.๐เซนติเมตรจำนวน ๓ จุด บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.พ. 2563 ]56
66 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๔.๐เซนติเมตร จำนวน ๓ จุด บ้านบุ่งบก หมู่ ๗ [ 7 ก.พ. 2563 ]58
67 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ ๑๓ จำนวน ๒ จุด [ 7 ก.พ. 2563 ]56
68 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง บ้านลาดกลาง หมู่ ๑๓ จำนวน ๒ จุด [ 7 ก.พ. 2563 ]57
69 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.62-ธ.ค.62) [ 24 ม.ค. 2563 ]61
70 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีPavement In-Recycling สายบ้านโคกกลาง ม.4,บ้านใหม่โพธิ์ทอง ม.12-บ้านบุ่งบก ม.7 [ 20 ม.ค. 2563 ]62
71 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขายเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี ม.5 สายบ้านโนนนาดี-สี่แยกดินทรายอ่อน [ 20 ม.ค. 2563 ]60
72 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม ม.2 สายสามแยก-หนองโสน [ 20 ม.ค. 2563 ]63
73 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง ม.13 จำนวน 2 จุด [ 20 ม.ค. 2563 ]62
74 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ ม.9 จำนวน 8 จุด [ 20 ม.ค. 2563 ]61
75 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง ม.8 จำนวน 2 จุด [ 20 ม.ค. 2563 ]66
76 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกป่ากุง ม.6 สายบ้านโคกป่ากุง-บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา [ 20 ม.ค. 2563 ]63
77 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา0.4 เซนติเมตร จำนวน 3 จุุด บ้านบุ่งบก ม.7 [ 20 ม.ค. 2563 ]59
78 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองการศึกษา)จำนวน ๑ เครื่อง [ 18 ธ.ค. 2562 ]59
79 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชั้นวางหนังสือฯจำนวน ๒ หลัง,โต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด, ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ช่อง) กองการศึกษา [ 18 ธ.ค. 2562 ]59
80 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู กองสวัสดิการ)จำนวน ๑ เครื่อง [ 16 ธ.ค. 2562 ]59
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9