องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู กองการศึกษา) จำนวน ๒ เครื่อง [ 16 ธ.ค. 2562 ]59
82 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองสวัสดิการ) จำนวน ๑ เครื่อง [ 16 ธ.ค. 2562 ]57
83 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Inktank printer)อย่างละจำนวน ๑ เครื่อง [ 16 ธ.ค. 2562 ]57
84 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมฯAll in one สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Inktank printer จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer สำหรับกระดาษ A๓ จำ [ 16 ธ.ค. 2562 ]63
85 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโคกน้ำเกี้ย หมู่ ๓ ถนนสายโสกลึก-โป่งกระต่าย [ 15 ต.ค. 2562 ]69
86 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ ๑๑ [ 15 ต.ค. 2562 ]60
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62) [ 15 ต.ค. 2562 ]60
88 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกลางเหนือ หมู่ ๑๐ [ 8 ต.ค. 2562 ]59
89 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านลาดใต้ หมู่ ๑ [ 8 ต.ค. 2562 ]60
90 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลบ้านลาดใต้ หมู่ ๑ [ 8 ต.ค. 2562 ]57
91 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ จุดภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ ๑๐ [ 8 ต.ค. 2562 ]58
92 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากุง หมู่ 6 [ 1 ต.ค. 2562 ]58
93 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 ถนนสายศพด.โคกน้ำเกี้ยง - หนองฝายน้อย [ 1 ต.ค. 2562 ]58
94 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 1 ต.ค. 2562 ]59
95 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 [ 8 ส.ค. 2562 ]57
96 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์)กองสวัสดิการสังคมจำนวน ๓ เครื่อง [ 2 ส.ค. 2562 ]59
97 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์)สำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง [ 22 ก.ค. 2562 ]57
98 ประกาศราคากลางงานโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ [ 18 ก.ค. 2562 ]59
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62) [ 4 ก.ค. 2562 ]57
100 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ [ 24 มิ.ย. 2562 ]56
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9