องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านแม่ดอกไม้ บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 [ 24 มิ.ย. 2562 ]59
102 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 24 เม.ย. 2562 ]58
103 ประกาศราคากลางโครงการเทลาน คสล.รอบเมรุ บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 [ 23 เม.ย. 2562 ]55
104 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เพื่อจัดทำสถานที่อ่านหนังสือ"ท้องถิ่นรักการอ่าน" ประจำอบต.ป่าไม้งาม [ 22 เม.ย. 2562 ]56
105 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 [ 22 เม.ย. 2562 ]58
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-2(ต.ค.61-มี.ค.62) [ 18 เม.ย. 2562 ]57
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรีเจริญ ม.10 - บ้านนาทับควาย ต.หัวนา ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 18 มี.ค. 2562 ]61
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกศรีเจริญ ตำบลป่าไม้งาม-บ้านนาทับควาย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2562 ]66
109 ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านโคกศรีเจริญ ตำบลป่าไม้งาม-บ้านนาทับควาย ตำบลหนองบัวใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม [ 21 ก.พ. 2562 ]60
110 ประกาศราคากลางงานจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดใต้ หมู่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]60
111 ประกาศราคากลางงานจ้างวางท่อระายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาน หมู่ ๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]60
112 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบาดาล-วัดป่าบ้านโคกดลาง หมู่ ๔ [ 14 ก.พ. 2562 ]65
113 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕-บ้านหัวนา ต.หัวนา [ 14 ก.พ. 2562 ]59
114 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) [ 4 ก.พ. 2562 ]59
115 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ม.ค. 2562 ]57
116 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากุง หมู่ 6 [ 16 ม.ค. 2562 ]59
117 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 [ 16 ม.ค. 2562 ]57
118 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายข้างรร.บ้านลาด-หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ 1 [ 11 ม.ค. 2562 ]58
119 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง)จำนวน ๔ เครื่อง [ 7 ม.ค. 2562 ]57
120 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต,เครื่องตัดคอนกรีต,เครื่องสกัดคอนกรีต) [ 13 ธ.ค. 2561 ]59
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9