องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) [ 4 ก.พ. 2562 ]159
122 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ม.ค. 2562 ]117
123 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากุง หมู่ 6 [ 16 ม.ค. 2562 ]122
124 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 [ 16 ม.ค. 2562 ]121
125 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายข้างรร.บ้านลาด-หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ 1 [ 11 ม.ค. 2562 ]119
126 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง)จำนวน ๔ เครื่อง [ 7 ม.ค. 2562 ]114
127 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต,เครื่องตัดคอนกรีต,เครื่องสกัดคอนกรีต) [ 13 ธ.ค. 2561 ]183
128 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดสามัคคีธรรม ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]121
129 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]126
130 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและรถกระเช้าไฟฟ้า พร้อมเทลานคอนกรีต อบต.ป่าไม้งาม [ 29 ส.ค. 2561 ]125
131 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่โพธิ์ทอง ม.12 [ 23 ส.ค. 2561 ]169
132 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจำนวน 3 สาย [ 15 ส.ค. 2561 ]162
133 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูรั้วทางเข้าอบต.ป่าไม้งาม [ 10 ส.ค. 2561 ]129
134 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง) [ 2 ก.ค. 2561 ]162
135 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]127
136 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]122
137 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนสาย นานายสมัย-บ้านนายทองคูณ บ้านลาดกลาง หมู่ 13 [ 28 พ.ค. 2561 ]122
138 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก(เป็นบางจุด)ถนนสายหนองผักแว่น-ห้วยกุดน้ำใส บ้านลาดใต้ หมู่ 1 [ 17 พ.ค. 2561 ]115
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘ [ 15 พ.ค. 2561 ]119
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่๗ [ 15 พ.ค. 2561 ]109
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9