องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดสามัคคีธรรม ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]58
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]56
123 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและรถกระเช้าไฟฟ้า พร้อมเทลานคอนกรีต อบต.ป่าไม้งาม [ 29 ส.ค. 2561 ]58
124 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่โพธิ์ทอง ม.12 [ 23 ส.ค. 2561 ]60
125 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจำนวน 3 สาย [ 15 ส.ค. 2561 ]59
126 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูรั้วทางเข้าอบต.ป่าไม้งาม [ 10 ส.ค. 2561 ]60
127 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง) [ 2 ก.ค. 2561 ]58
128 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]59
129 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]62
130 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนนสาย นานายสมัย-บ้านนายทองคูณ บ้านลาดกลาง หมู่ 13 [ 28 พ.ค. 2561 ]62
131 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก(เป็นบางจุด)ถนนสายหนองผักแว่น-ห้วยกุดน้ำใส บ้านลาดใต้ หมู่ 1 [ 17 พ.ค. 2561 ]58
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘ [ 15 พ.ค. 2561 ]60
133 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่๗ [ 15 พ.ค. 2561 ]59
134 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) [ 7 พ.ค. 2561 ]60
135 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 [ 2 พ.ค. 2561 ]60
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายบ้านโคกป่ากุงม.6-บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา [ 26 เม.ย. 2561 ]59
137 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำเดิมพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ 9 [ 23 เม.ย. 2561 ]59
138 ประกาศราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถด้านข้างอาคารช่างหลังเก่าภายในอบต.ป่าไม้งาม [ 23 ก.พ. 2561 ]58
139 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 4 [ 23 ก.พ. 2561 ]61
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ 10 [ 23 ก.พ. 2561 ]57
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9